Corporate Dividend and Capital Gains Taxation: A comparison of Sweden to other member nations of the OECD and EU, and BRIC countries

RAPPORT Publicerad
Ernst & Young har på uppdrag av Svenskt Näringsliv jämfört den svenska skatten på sparande och investeringar, kapitalinkomstskatten, med nivåerna i EU, OECD och BRIC-länderna år 2012. Studien är den mest omfattande internationella jämförelsen av svensk skatt på sparande som gjorts sedan 2009. Ansvarig för studien är Robert Carroll, vid Ernst & Youngs Washingtonkontor, med en bakgrund från amerikanska finansdepartementet, kongressens budgetkontor mm.