Reformagendan - 17 förslag som förbättrar Sverige

RAPPORT Publicerad

I en föränderlig global värld kan Sverige inte slå sig till ro med de reformer som tidigare genomförts. Därför har Svenskt Näringsliv sedan hösten 2012 drivit projektet Reformagendan.

Syftet har varit att presentera konkreta reformförslag för att stärka företagens konkurrenskraft och för en bra ekonomisk tillväxt. Tidsperspektivet för dessa reformer är kommande mandatperiod.

Totalt har 17 reformer föreslagits varav flera innefattar flera olika delreformer.

Till Reformdagen då detta reformpaket presenteras samlat har förslagen i nedkortad version samlats i skriften  – ”17 förslag som förbättrar Sverige”. Förslagen har också sorterats in i fyra större delområden med en kort introduktion. De fyra delområdena är ”Grundläggande förutsättningar för näringslivet”, ”Skattereformer för ökad tillväxt”, ”Bättre matchning av arbetskraften” och ”En effektivare offentlig sektor”.

Författare