SEMINARIUM / MÖTE Län: Stockholms länInställt

Är Sveriges bolagsskattesystem konkurrenskraftigt?

2019 infördes nya skatteregler för begränsning av ränteavdrag.  Reglerna bygger på ett EU-direktiv.  En viktig fråga är hur den svenska regleringen förhåller sig till implementeringen av direktivet i andra medlemsländer. Ytterst handlar det om att bedöma hur konkurrenskraftigt det svenska bolagsskattesystemet är i ett internationellt perspektiv. För att kunna göra en sådan bedömning räcker det inte med att titta på skattesatser utan man måste också förstå hur skattereglerna påverkar företagen.

Utan tvekan har företagsbeskattningen blivit mer komplex efter införandet av räntebegränsningsreglerna. De kan inte heller ses isolerade utan samspelet med bl.a. reglerna om underskottsavdrag och resultatutjämning inom företagsgrupper måste beaktas.

För att få ett underlag för att bedöma konkurrenskraften i den svenska företagsbeskattningen har Svenskt Näringsliv låtit ta fram rapporten Koncernbeskattning och ränteavdrag. I rapporten jämförs det svenska bolagsskattesystemet med tio EU/EES-länder med fokus på räntebegränsningsreglerna.

Vid seminariet kommer rapporten att presenteras av professor Peter Nilsson, KPMG, följt av en paneldiskussion. I panelen medverkar Mats Carlsson, skattechef, Stena AB; Ulrika Hansson, skattejurist, Svenska Bankföreningen; Patrick Krassén, skattepolitisk expert, Företagarna; Andrea Meyer, skattechef, Hexagon AB och Jerome Monsenego, Professor of international Tax Law, Stockholms Universitet.

Anmälan senast 10 mars 2020

Lunchsmörgås serveras

Varmt välkommen!
Claes Norberg, redovisningsexpert           

Datum och tid

  • Onsdag 18 mars 2020, kl. 10:00 – 12:00

Plats

Näringslivets hus, Lokal: Wallenbergaren, Storgatan 19, Stockholm

Kontaktperson

Claes Norberg