Momsrapport - Är mervärdesskatten en konsumtionsskatt eller företagsskatt?

RAPPORT Publicerad
Momsrapport.pdf

Reglerna avseende mervärdesskatt är ytterst komplicerade och onödigt svåra för närings- liv, skatteverk och domstolar att tillämpa. De svenska momsreglerna har också genomgått ett stort antal ändringar över tiden.

Mervärdesskatt syftar till att vara en konsumtionsskatt. Företagen är en oavlönad upp- bördsman som normalt inte ska drabbas av momskostnader utan skatten ska flöda mellan parterna tills den når konsumenten. Det finns dock ett flertal exempel på att det svenska momssystemet avviker från denna bärande princip. Konsekvensen är att företagen istället beskattas.

Någon samlad studie av hur de svenska momsreglerna har utvecklats har inte tidigare gjorts. Detta är bakgrunden till denna studie där docent Pernilla Rendahl vid Göteborgs Universitet har kartlagt vilka syften som bär upp mervärdesskattelagen. En kartläggning har gjorts av lagstiftningen och dess förarbeten från de ursprungliga reglerna från år 1968 fram till i dag.