SEMINARIUM / MÖTE Län: Stockholms län

Näringslivets Säkerhetsdelegation – Årsseminarium

Näringslivets säkerhetsdelegation hälsar alla varmt välkomna till årsseminariet 2020.  Med anledning av att statsmakterna påbörjat uppbyggnaden av ett nytt totalförsvar är årets tema givet på förhand.

Program:                

 09.30 Kaffe och registrering

10.00 Seminariet börjar

NSD:s ordförande Thomas Lundin hälsar välkommen

10.10 Svenskt Näringslivs syn på uppbyggnaden av de civila delarna av ett nytt totalförsvar

Karl Lallerstedt, ansvarig säkerhetspolicy Svenskt Näringsliv

Olof Erixon, Svenskt Näringsliv

10.40 Vilken är Sveriges verkliga försvarsförmåga i nuläget?

Robert Dalsjö, fil.dr., FOI

11.45 Lunch

12.45 Näringslivets roll i totalförsvaret

Martin Allard, sekreterare i den statliga utredningen Näringslivets roll inom totalförsvaret

13.15 Kaffe

13.45 Vår omgivning – Sverige i det säkerhetspolitiska landskapet

Tomas Ries, fil.dr., Försvarshögskolan

15.00 Seminariet avslutas   

Datum och tid

  • Tisdag 11 februari 2020, kl. 09:30 – 15:00

Plats

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Kontaktperson