SEMINARIUM / MÖTE Län: Örebro län

NSD Bergslagens årliga lunch-till-lunch seminarium på Loka Brunn 30-31 jan 2019

Kostnadseffektivt säkerhetsarbete, återuppbyggnad av totalförsvaret, omvärldsläget, säkerhetssamverkan mellan myndighet och näringsliv. Hur påverkar detta din verksamhet samt vad bör anpassas i din verksamhet?

PROGRAM:

Dag 1

11:30 – Gemensam lunch.

12:30 – Seminariet startar. NSD Bergslagen hälsar välkomna.

Säkerhet & Trygghet, hur vi kan arbeta med nya idéer.

Magnus Lindgren, Generalsekreterare stiftelsen tryggare Sverige, ledamot av trygghetskommissionen, kriminolog samt doktor i psykologi, tidigare polis och chef inom polisen. Med erfarenhet från de internationella megatrenderna och med bred erfarenhet från stora delar av världen, hur ska vi arbeta med nya idéer för att långsiktigt för att komma ur den onda spiralen. Vad fungerar och vad fungerar inte samt hur kan näringslivet dra erfarenhet ur detta.

SÄPO, aktuell lägesbild

Föreläsare från SÄPO. Lägesbild från Säpo. Behöver våra verksamheter anpassas för att möta riskerna?

Polisen, brottslighet och kriminalitet

Bo Andersson, Polismästare/Polisområdeschef. Aktuell lägesbild från Polisen, nuläge och utmaningar.

Ca 16:45  –  Avslut för dagen

20:00  – Middag
____________________

Dag 2

08:00  – Uppstart

Näringslivets roll i totalförsvaret

Landshövdingen i Örebro Län Maria Larsson samt Beredskapsdirektör Tiina Johansson . Vad innebär totalförsvarsuppbyggnaden samt vad kommer att krävas av näringslivet gällande uppbyggnad av civilförsvaret?

Näringslivet och det militära försvaret

Mats Klintäng, ställföreträdande chef för Totalförsvarsavdelningen på högkvarteret som arbetar med totalförsvar/civilt försvar mot näringslivet. Hur skall det militära försvaret och näringslivet samverka i fred-kris och krig för att säkerställa operativ effekt vid höjd beredskap.

Klimatrisker - Ett allt mer känt begrepp, men vad innebär det för din verksamhet och samhället i stort?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. MSB ger en bild av hur påverkar klimatriskerna näringslivet och samhället i stort, hur ser riskbilden ut och hur kan vi arbeta med riskerna?

Information från NSD och avslut på seminariet

Karl Lallerstedt, Ansvarig säkerhetspolitik och Näringslivets Säkerhetsdelegation (NSD). Karl Lallerstedt informerar om aktuellt från NSDs centrala kansli.

12.30 - Vi avslutar med gemensam lunch

Seminariet brukar ha ovanligt bred representation av säkerhetsfunktioner från olika branscher varför det är ett utmärkt tillfälle att knyta nya såväl som att underhålla gamla kontakter. Det kommer att finnas gott om utrymme för att underhålla ditt nätverk.

Självklart är seminariet öppet för alla kontaktpersoner i Näringslivets säkerhetsdelegation oavsett vilken region man tillhör.

Datum och tid

  • Onsdag 30 januari 2019, kl. 11:30 – 13:00

  • Torsdag 31 januari 2019, kl. 11:30 – 13:00

Plats

Loka Brunn Kur- & Konferenshotell, Loka Brunn, Grythyttan

Pris

2800 kr + moms. Logi & frukost i enkelrum, 1 295 + moms. Rummen betalas på plats, konferensen kommer att faktureras.