Hur vag får en skattelag va?

RAPPORT Publicerad
Hur_vag_far_en_skattelag_va_webb.pdf

Kan man ställa några krav på skattelagstiftningens bestämdhet och hur ska dessa i så fall se ut? Bland annat utifrån reglerna om ränteavdrags­begränsningar.

Detta är den andra rapportern i en serie av två inom ramen för förbättrad rättssäkerhet på skatteområdet.

Svenskt Näringsliv har låtit professor Anders Hultqvist har ta fram två rapporter i ämnet. I september 2014 publicerades den första rapporten: Om beredningsprocessen för skattelag .