SEMINARIUM / MÖTE Län: Stockholms länFullbokat

Vägar tillbaka till arbete – företagens erfarenheter av sjukfrånvaron och den arbetsplatsinriktade rehabiliteringen

Välkommen till ett frukostseminarium där vi presenterar rapporten Bättre vägar tillbaka till arbete – företagens erfarenheter av sjukfrånvaron och den arbetsplatsinriktade rehabiliteringen. Med rapporten vill Svenskt Näringsliv bidra till debatten om hur vi kan nå en låg och stabil sjukfrånvaro, och hur sjukskrivna medarbetares arbetsförmåga bättre kan tas tillvara. Svenskt Näringsliv har intervjuat nästan 500 företag om deras erfarenheter av sjukfrånvaron och den arbetsplatsinriktade rehabiliteringen. Vi kommer att diskutera vad som orsakar sjukfrånvaron, vilka problemen är och vilka åtgärder som gör skillnad.

Sjukfrånvaron har varierat kraftigt över tid, men utan motsvarande variation i hälsa eller arbetsmiljö. Sjukfrånvaron är inte heller jämnt fördelad på arbetsmarknaden, den är exempelvis betydligt lägre i privat välfärdsverksamhet än i motsvarande offentlig verksamhet – även efter justeringar för strukturella skillnader. I rapporten pekar vi på åtgärder som kan ge bättre förutsättningar att förebygga och förhindra sjukfrånvaro, göra det möjligt för sjukskrivna att snabbare komma tillbaka i jobb och underlätta för individer med sjukskrivningshistorik att få nya jobb.

En panel kommer att diskutera de utmaningar vi står inför, hur vi ska lyckas med att skapa bättre vägar tillbaka till arbete och hur framgångsrika exempel och ”friskfaktorer” kan tas tillvara. 

Medverkande:

Maria Malmer Stenergard, ordförande socialförsäkringsutskottet (M)

Roger Mörtvik statssekreterare (S) hos socialförsäkringsminister Annika Strandhäll

Solveig Zander, ledamot i socialförsäkringsutskottet (C) 

Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör, Vårdföretagarna

Karin Stenström, co-worker relations manager, IKEA

Kristina Alexanderson, professor i socialförsäkring, KI

Mandus Frykman, nationell samordnare för en väl fungerande sjukskrivningsprocess

Michael Boman, partnerstrateg, Avdelningen för Sjukförsäkringen, Försäkringskassan

Catharina Bäck, expert på socialförsäkringar, Svenskt Näringsliv

Moderator: Robert Thorburn, Svenskt Näringsliv

Begränsat antal platser 

Kaffe och smörgås från kl 8.00                         

Datum och tid

  • Onsdag 3 april 2019, kl. 08:30 – 10:00

Plats

Näringslivets Hus, Storgatan 19, lokal Wallenbergaren , Stockholm