Ett utmanat Europa - Program för ett framgångsrikt och konkurrenskraftigt EU

RAPPORT Publicerad
Ett_utmanat_Europa_webb.pdf

En intensiv debatt pågår runt om i Europa om vilket EU vi vill ha. Svenskt Näringsliv välkomnar denna diskussion. EU-samarbetet är helt avgörande för svenska företag. Det räcker inte med att värna om de framgångar EU lyckats åstadkomma.

Vår utgångspunkt är att lyfta det som behöver göras för att stärka Europas konkurrenskraft. Vägen dit handlar om att EU koncentrerar sig på sina styrkor och på områden där gemensamma lösningar tillför verkligt mervärde. I vår globaliserade värld handlar det om att ge förutsättningar för Unionens medlemmar, dess medborgare och dess företag att hävda sig i en allt skarpare internationell konkurrens för att skapa jobb, tillväxt och social trygghet. Det är genom att fokusera på att undanröja hinder för företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag som EU kan vara den drivkraft för ett fortsatt hållbart välstånd för alla sina medborgare som Sverige och övriga Europa behöver. I Svenskt Näringsliv nya EU-policy presenterar vi vårt recept för ett konkurrenskraftigt EU.

Författare