SEMINARIUM / MÖTE Län: Stockholms län

Bankregleringar och företagens finansieringsmöjligheter

De senaste 10 åren har allt mer av bankernas företagsutlåning styrts mot fastighetsbolag. Andra typer av investeringar har däremot blivit svårare att finansiera via banklån. Till exempel uppger nästan var femte industriföretag att tillgången till lån och krediter utgör ett stort tillväxthinder. En av orsakerna till utvecklingen är att regelverket för bankernas utlåning förändrats kraftigt under perioden.

I en ny rapport har Svenskt Näringsliv studerat boksluten för samtliga aktiva svenska aktiebolag. Resultaten visar att medan banklånen per anställd ökat kraftigt i fastighetsbolagen har de minskat eller legat stilla i övriga branscher. Dessutom har ränteutvecklingen varit betydligt mer förmånlig för fastighetsbolagen än för övriga företag.

Situationen riskerar också att förvärras nu om både en ny bankskatt ska införas och när en ytterligare skärpning av kapitaltäckningskraven är på väg.

Rapporten kommer att presenteras av en av rapportförfattarna, Johan Kreicbergs, ekonom på Svenskt Näringsliv, på ett seminarium. Medverkar på seminariet gör också Bettina Kashefi, Chefekonom Svenskt Näringsliv, Hans Lindberg, VD bankföreningen, Johan Almberg, biträdande chefekonom Finansinspektionen och Bengt Lindqvist, ekonom Teknikföretagen.

Kaffe med smörgås serveras från kl 09.30

Varmt välkomna.                              

Datum och tid

  • Tisdag 10 december 2019, kl. 10:00 – 11:30

Plats

Näringslivets hus, lokal Wallenbergaren, Storgatan 19, Stockholm

Kontaktperson

Robert Gidehag