SEMINARIUM / MÖTE Län: Stockholms län

Elnätsutmaningen – Vad är egentligen problemet?

En stabil elförsörjning är en förutsättning för ett digitalt och klimatsmart samhälle. För att elen ska kunna komma fram dit den behövs, när den behövs, krävs ett robust elnät.

Inom ramen för Svenskt Näringsliv projekt Kraftsamling Elförsörjning lanseras nu Elnätsutmaningen, den andra underlagsstudien som djupdyker i vilka problem det svenska elnätet står inför och vad man kan göra åt dem. Till exempel är stamnäten gamla och ibland underdimensionerade. Kraftproduktion byggs ut på nya ställen, elanvändningen ökar och användningsmönstren förändras. Detta är bara några av utmaningarna vi har framför oss.

Runt om i landet upplever företag en ökad oro för elförsörjningen på grund av kapacitetsbrister i elnätet. Den ökande osäkerheten riskerar leda till att Sverige går miste om investeringar då tillgången på el är en avgörande faktor vid val av plats för etablering av en ny verksamhet. Men också redan befintliga verksamheter hindras i sina utvecklingsplaner på grund av elnäten, liksom bostadsbyggande och infrastrukturprojekt. Det här riskerar att slå mot Sveriges konkurrenskraft.

Nu brådskar det att ta tag i elnätsutmaningen, men vem ska göra det och hur?

Medverkar gör bland andra:
Catharina Elmsäter Svärd, VD Sveriges Byggindustrier
Johan Dozzi, VD Thyréns
Mikael Möller, IKEM
Eva Vitell,  Vattenfall Elnät
Henrik Bergström, Ellevio
Therése Hindman Persson, Energimarknadsinspektionen
Erica Edfeldt, Sweco
Linda Flink Wredh, Svenskt Näringsliv

Frukost från kl. 8.00.

Datum och tid

  • Tisdag 17 december 2019, kl. 08:30 – 10:00

Plats

Styrelserummet, Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm