SEMINARIUM / MÖTE Län: Stockholms län

Exitskatten och familjeföretagen

Regeringen har presenterat ett förslag till en s k exitskatt som nu är ute på remiss. Förslaget, som syftar till att beskatta kapitalvinster som har upparbetats i Sverige har fått hård kritik, bl a för att inte ta hänsyn till familjeföretagens generationsskiften. Vid ett generationsskifte med arvinge i utlandet kan beskattningen av aktier i komma att uppgå till närmare 60 procent.

 Skatteverket har medgett att någon analys av hur förslaget påverkar företag, entreprenörer och det svenska näringslivet inte har gjorts. Finansministern har tagit intryck av kritiken och nyligen sagt att innan man bestämmer sig för något sådant måste man naturligtvis göra en ordentlig analys av vad det skulle få för konsekvenser för näringslivet, som är grundligare än det man gjort på Skatteverket.

För att belysa konsekvenserna av förslaget till en exitskatt för framförallt familjeföretag, arrangerar Svenskt Näringsliv ett seminarium med familjeföretagare, skatteexperter och företrädare för Family Business Network Sweden. I samband med seminariet kommer även en genomgång av inkomna remissvar att presenteras.

Medverkande är bl a Bertil Wahlström, vd J. A. Lindblads Bokförlags AB, Fredrik Gustafson, vd Ulricehamns Betong AB, Erik Stern och Ulrika Jisland från Family Business Network Sweden, samt Claes Hammarstedt, Svenskt Näringsliv.

Kaffe serveras från kl 08.30

För mer information kontakta Anders Ydstedt, 070-5980640

Varmt välkommen
Johan Fall, chef skatteavdelningen Svenskt Näringsliv

Datum och tid

  • Onsdag 7 mars 2018, kl. 09:00 – 10:30

Plats

Näringslivets Hus, lokal Venus, Storgatan 19, Stockholm