SEMINARIUM / MÖTE Län: Stockholms län

Kompetensutveckling i arbetslivet

Kompetensutveckling i arbetslivet är en central fråga i ett näringsliv som ständigt förändras. Omvärldskonkurrens, digitalisering och automatisering påverkar många företag, verksamheter och yrken. Att medarbetarna har rätt kompetens i en sådan förändring kräver kontinuerligt lärande och utveckling på arbetsplatserna. Kompetensutveckling kan stärka både medarbetares ställning på arbetsmarknaden och företagens konkurrenskraft.

Svenskt Näringsliv presenterar på seminariet rapporten ”Företagen är Sveriges största utbildningsaktör för vuxna”. Rapporten visar hur vanlig kompetensutveckling är och hur företagens strategier för kompetensutveckling ser ut. Vidare diskuteras i rapporten vilka som är de främsta utmaningarna och verksamheternas viktigaste utgångspunkter för kompetensutveckling av medarbetare.

Medverkande i seminariet:

Anton Svensson, vd Ewes AB

Annelie Gustavsson, head of talent management Caverion Sverige AB

Rasmus Cruce Naeye, statssekreterare Arbetsmarknadsdepartementet

Martin Wästfelt, förhandlingschef Unionen

Annica Carlsson, vd Equator AB

Carina Lindfelt, avdelningschef arbetsmarknad Svenskt Näringsliv

Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert Svenskt Näringsliv

Seminariet modereras av Mia Bernhardsen, Svenskt Näringsliv.

Enkel lunch serveras kl. 12.30.

Datum och tid

  • Onsdag 16 oktober 2019, kl. 11:30 – 12:30

Plats

Näringslivets Hus , Storgatan 19, Stockholm