SEMINARIUM / MÖTE Län: Stockholms län

Sveriges position och möjligheter i en allt mer konkurrensutsatt ekonomi

Lönens inverkan på Sveriges internationella konkurrenskraft – slutseminarium

Mycket har förändrats i världsekonomin de senaste decennierna – den tydligaste förändringen är att den internationella konkurrensen ökar. Men en sak har inte förändrats - Sverige är en liten öppen ekonomi som är beroende av export. Hur klarar sig Sverige i denna nya hårdare konkurrenssituation?

Det är inte längre relevant att tala om att det finns ”skyddade hemmamarknadssektorer”, konkurrensen ökar i alla sektorer. Mycket av detta drivs av ny teknik. Världshandeln blir mer integrerad i och med att insatsvaror och tjänster i en specifik produkt kommer från allt fler olika platser – en export- eller importprodukt blir allt mindre renodlad. En process som brukar beskrivas som framväxt av globala värdekedjor. De flesta länder har bytt penningpolitisk regim till rörlig växelkurs och inflationsmål.

Vad innebär allt detta för hur vi skall se på internationell konkurrenskraft? Vad spelar mer specifikt arbetskraftskostnaderna för roll i denna nya ekonomi. Vilka gamla sanningar gäller fortfarande och vilka gör det inte? Att göra rätt eller fel är ytterst avgörande för vår välståndsutveckling.

För att utreda detta har Svenskt Näringsliv drivit projektet ”Lönens inverkan på Sveriges internationella konkurrenskraft”, totalt har fem rapporter släppts. Dessa är skrivna av både externa ekonomer och internt. Nu lanseras en sammanfattande rapport där projektet summeras och där slutsatser av helheten presenteras.

Rapporten lanseras på ett seminarium.

De som skrivit sammanfattningsrapporten är Lars Jagrén, ekonom och senior advisor på Svenskt Näringsliv, Bo Enegren, ekonom på Svenskt Näringsliv och Torbjörn Halldin, (medverkar ej på seminariet) fil Dr och ekonom på Svenskt Näringsliv.

Förutom rapportförfattarna medverkar Erika Färnstrand Damsgaard, forskningschef på Konjunkturinstitutet,  Mats Kinnwall, chefekonom Teknikföretagen, Patrick Joyce, Chefekonom Almega, Thomas Carlén, ekonom på LO, Erika Sjölander, Facken inom industrin, Stefan Koskinen, arbetsgivarpolitisk chef på Almega, Anders Weihe, förhandlingschef Teknikföretagen, Niklas Hjert, förhandlingschef Unionen och Darko Davidovic, förbundsjurist IF Metall. 

Kaffe serveras från 9.30

Värd för seminariet är Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke.

Välkommen
Robert Gidehag                                         

Datum och tid

  • Torsdag 16 maj 2019, kl. 10:00 – 12:00

Plats

Teknikföretagen, lokal Krutlagret, Storgatan 5 , Stockholm