Vårt material

Sök bland alla Svenskt Näringslivs rapporter, pressmeddelanden, remissvar och skrivelser.

Arkiv över alla nyheter hittar du i vårt nyhetsarkiv.

Visar 101 - 120 av 1293
RAPPORTPublicerad: Lärarhandledning till Elsimulatorn

Lärarhandledning till Elsimulatorn

Med Elsimulatorn kan eleverna själva bestämma hur Sveriges elproduktion ska utformas. I detta lektionsupplägg är utmaningen att skapa en elproduktion helt byggd på förnybara energikällor och samtidigt se till att vi har tillräckligt hög elproduktion för att möta behoven när efterfrågan är som störst. Lektionsupplägget är anpassat till 40 minuter, men kan förlängas till 80 minuter. Lärarhandledningen innehåller dels en beskrivning av själva utmaningen och hur eleverna kan arbeta med Elsimulatorn, dels förslag till diskussioner. De två sista sidorna av lektionsupplägget delas ut till eleverna.

RAPPORTPublicerad: Filmklipp: Klas förklarar

Filmklipp: Klas förklarar

Klas förklarar är en serie av filmklipp där Klas Eklund förklarar ekonomiska begrepp. Till flera av filmerna finns lärarhandledning och elevuppgifter. Filmerna fungerar utmärkt som introduktion till ett ämne eller fördjupning och diskussion.

RAPPORTPublicerad: Det magiska frukostbordet, lärarhandledning och diskussionsfrågor

Det magiska frukostbordet, lärarhandledning och diskussionsfrågor

Syftet med frukostfilmen är att ge elever en introduktion till marknadsekonomi. Detta sker genom att utgå från något så vardagligt som frukostbordet. Påläggen, drycken och brödet har inte kommit dit av sig självt. Hur går det till? Genom att titta på filmen introduceras eleverna för tankeställningar och begrepp som öppnar upp för diskussioner och fördjupningsfrågor. Materialet behandlar flera delar som ingår i kurserna entreprenörskap, företagsekonomi och samhällskunskap men fungerar utmärkt i flera olika ämnen då du som lärare kan lyfta olika aspekter som tas upp.

RAPPORTPublicerad: Svenska för entreprenörer

Svenska för entreprenörer

I den här lärarhandledningen beskrivs den yrkesinriktade SFI-utbildningen Svenska för entreprenörer. SFI-läraren Sandra Magnusson delar med sig av upplägg och innehåll på det koncept hon varit med och tagit fram på Malmö Sfi-skola.

RAPPORTPublicerad: Lättläst om samhällsekonomi och arbetsmarknad

Lättläst om samhällsekonomi och arbetsmarknad

Lättläst om arbetsmarknaden är ett material om lön, sysselsättning och arbetskraft på lite enklare svenska. Det passar för såväl svenska som andraspråkselever som sfi-elever och/eller den som vill ha en övergripande introduktion.  Lättläst om samhällsekonomi  är ett material om välfärd, företag, offentlig sektor och globalisering.

RAPPORTPublicerad: Utrikeshandel och globalisering förklaras

Utrikeshandel och globalisering förklaras

I den här skriften beskrivs hur migrationen till Sverige ser ut, vilka det är som söker sig hit, hur det går för dem på arbetsmarknaden och vad vi kan göra för att förbättra integrationen. I innehållet beskrivs även hur migrationens ekonomi hänger ihop, hur migration påverkar ursprungsländernas och mottagarländernas ekonomi, och inte minst migranternas egen ekonomi.

RAPPORTPublicerad: Arbetsmarknaden förklaras

Arbetsmarknaden förklaras

I den här skriften beskriver vi hur arbetsmarknaden fungerar. Vi förklarar varför arbetslöshet finns, vad arbetskraften är och svarar på frågor om vad som påverkar din lön och hur din lön påverkar arbetsmarknaden. Vi berättar också om en alltmer internationell arbetsmarknad.

RAPPORTPublicerad:

iPraktiken - elev, företag och skola

Ett material som riktar sig till skolan och eleven som är ute på prao eller praktik och för företaget som tar emot elever på sin arbetsplats. Materialen innehåller tips, handledningar och övningar.

RAPPORTPublicerad: Get to know a profession

Get to know a profession

Get to know a profession är ett projekt i kursen Engelska 5 på gymnasiet integrerat med de övergripande målen om arbetsmarknad och entreprenörskap som finns i läroplanen.

RAPPORTPublicerad:

Lär känna ett yrke

Lär känna ett yrke är ett projekt i kursen Svenska 1 på gymnasiet integrerat med de övergripande målen om arbetsmarknad och entreprenörskap som finns i läroplanen.