Bortom Arbetsförmedlingen – vår tids största förvaltningsreform

PRESSINBJUDAN Publicerad

PRESSINBJUDAN Arbetsmarknadspolitiken kostar varje år omkring 80 miljarder kronor. Men den myndighet som har ansvaret för detta, Arbetsförmedlingen, uppvisar låg effektivitet. Uppdraget är spretigt, floran av insatser och program stor. Svenskt Näringsliv presenterar nu ett genomgripande reformpaket för Arbetsförmedlingen.  

Flera aktuella utvärderingar visar att resultaten i många av insatserna är svaga – ibland till och med negativa. På flera områden har marknaden mer eller mindre helt tagit över myndighetens uppgifter. Det blir allt ovanligare att arbetsgivare vänder sig till Arbetsförmedlingen.

Svenskt Näringsliv föreslår därför i en ny rapport att myndighetens uppdrag renodlas så att myndighetsutövning står i centrum. 

På seminariet medverkar bland andra Irene Wennemo, statssekreterare (S), Christian Holm Barenfeldt, riksdagsledamot och ledamot i arbetsmarknadsutskottet (M), Cecilia Fahlberg Pihlgren, särskild utredare i den statliga utredningen om Arbetsförmedlingen, Anders Weihe, förhandlingschef Teknikföretagen, Martin Kruse, Verksamhetsområdeschef Arbetsförmedlingen, samt rapportförfattaren Edward Hamilton, Svenskt Näringsliv.

Var: Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 i Stockholm.

När: Onsdag 25 april klockan 13.00 – 15.00

Seminariet kommer att webbsändas live: https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/ett-utmanat-sverige/

För ytterligare information:
Svenskt Näringslivs presstjänst: 08-553 430 01