Äldre blir mindre attraktiva på arbetsmarknaden med Pensionsgruppens förslag

PRESSMEDDELANDE Publicerad

JOBB "Det är ytterst angeläget att vi arbetar högre upp i åldrarna, men reformer av pensionssystemet måste göras på rätt sätt, annars blir resultatet det motsatta. Detta är komplexa frågor som inte har de enkla svar som pensionsgruppen vill tro". Det säger Svenskt Näringslivs VD Carola Lemne i en kommentar till dagens överenskommelse mellan partierna i pensionsgruppen.

– Att ge redan anställda en ensidig rätt att stanna kvar i arbete till 69 år gör det svårare för äldre personer att få tillsvidareanställningar. Redan med dagens regler är lagen om anställningsskydd ett betydande anställningshinder, säger Carola Lemne.

– Det ska inte vara lätt att pensionera ut människor från arbetslivet. Däremot måste det vara lätt för arbetsgivare och äldre arbetstagare att mötas och komma överens. Det är då vi kan ta vara på de jobbchanser som finns så högt upp i åldrarna som möjligt.  

– En konstruktiv förändring vore att den korta tid som nu finns för arbetsgivaren att avsluta en anställning från 67 års ålder istället blir obegränsad i tiden. Då ökar också möjligheterna för äldre att påbörja en anställning, något som stämmer väl med att många äldre vill kunna kombinera en övergång till livet som pensionär med arbete i friare former.

För ytterligare information:
Svenskt Näringslivs presstjänst: 08-553 430 01

Svenskt Näringsliv samlar 50 medlemsorganisationer och 60 000 företag med 1,8 miljoner anställda. Följ vår verksamhet på www.svensktnaringsliv.se och genom våra olika nyhetsbrev. Prenumerera på http://www.svensktnaringsliv.se/nyhetsbrev/  Vår pressjour når Du på telefon 08-553 43 001.