Hela näringslivet enat i hamnkonflikten

PRESSMEDDELANDE Publicerad

Hamnarbetarförbundet har i dag varslat om total strejk för sina medlemmar i Sveriges Hamnars medlemsföretag. Hela näringslivet står enat i sitt stöd för Sveriges Hamnar i konflikten med Hamnarbetarförbundet.

– Hamnarbetarförbundets varslade strejk kommer att få ytterst allvarliga konsekvenser för näringslivet och konsumenterna. Strejken är ett missbruk av konfliktvapnet och understryker behovet av den aviserade förändringen av konflikträtten mot företag som omfattas av kollektivavtal. Det säger Peter Jeppsson, Svenskt Näringslivs vice vd. 

– Hamnarbetarförbundet motiverar strejkvarslet med att förbundet vill ha ett andrahandsavtal med Sveriges Hamnar. Det är vad förbundet har erbjudits. Lösningen på Hamnarbetarförbundets konflikt med Sveriges Hamnar är att Hamnarbetarförbundet skriver på ett avtal i enlighet med medlarnas förslag.

– Sveriges Hamnar har en tydlig uppfattning om vad ett andrahandsavtal innebär. Om det skulle visa sig att Hamnarbetarförbundet har en annan uppfattning om innebörden får oenigheten på sedvanligt sätt lösas i Arbetsdomstolen under fredsplikt.

– Arbetsgivarna i Sveriges Hamnar kommer att säkerställa att Transportarbetareförbundets medlemmar i hamnarna kan utföra sitt arbete som vanligt om Hamnarbetarförbundets strejk utlöses.

– Ansvaret för konsekvenserna av en total strejk bland Hamnarbetarförbundets medlemmar vilar tungt och uteslutande på Hamnarbetarförbundet. Hamnarbetarförbundet kallar detta sin sista strid. Så kan det vara. Men det är oförsvarbart att det svenska näringslivet och konsumenterna ska betala priset för denna strid genom angreppet på vår utrikeshandel, säger Peter Jeppsson. 


För ytterligare information:
Svenskt Näringslivs presstjänst: 08-553 430 01