Krisen kräver åtgärder över hela landet

PRESSMEDDELANDE Publicerad

Svenskt Näringsliv tar nu kontakt med kommuner, regioner och länsstyrelser för att föreslå åtgärder som underlättar för företagen att klara coronakrisen. Det är viktigt både med åtgärder som stärker företagens likviditet och med åtgärder som frigör företagarnas tid till att hantera krisen. 

Svenskt Näringsliv följer noggrant utvecklingen kring det nya coronaviruset och vilka konsekvenser det får i företagen. Vi ser att det under senare tid fått allt större inverkan. Antalet varsel om uppsägningar har ökat markant.

– Krisen slår hårt mot många företag och jobb över hela landet. Kommuner, regioner och länsstyrelser kan spela en viktig roll för att lindra konsekvenserna, säger Jan-Olof Jacke, Svenskt Näringslivs VD.

– För att stärka företagens likviditet bör de ge företagen anstånd med avgifter för exempelvis VA och tillstånd. De bör också betala sina leverantörsfakturor snabbare än vanligt.

– Det behövs även åtgärder som gör att företagen kan fokusera på verksamheten. Kommunerna kan bland annat förlänga tidsfristerna i tillstånds- och tillsynsärenden. Vissa kommuner har redan vidtagit liknande åtgärder vilket är positivt, säger Jan-Olof Jacke.

Exempel på åtgärder som lokala och regionala myndigheter kan genomföra:


Kommuner och kommunala bolag

Åtgärder för att stärka företagens likviditet

 • Ge anstånd/förlänga betalningstider på avgifter inom VA, sophantering, tillstånd och tillsyn etc samt återbetalning om ett ärende dras tillbaka
 • Ge anstånd/förlänga betalningstider på hyra i lokaler
 • Korta ner betalningstider till leverantörer
 • Generös hållning till leverantören vid inställda konferenser, föredrag, resor etc, exempelvis genom att dela på faktiska kostnader

Åtgärder för att frigöra tid hos företagen

 • Förlänga tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där så är möjligt
 • Skjuta på tillsynsbesök som inte är kritiska
 • Prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden
 • Ta upp en dialog om pågående tillstånds- och tillsynsärenden. Vill företaget pausa eller avbryta?
 • Säkerställa tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen

Regioner

Åtgärder för att stärka företagens likviditet

 • Korta ner betalningstider till leverantörer
 • Ge anstånd/förlänga betalningstider på hyra i lokaler
 • Generös hållning till leverantören vid inställda konferenser, föredrag, resor etc, exempelvis genom att dela på faktiska kostnader

Åtgärder för att frigöra tid hos företagen

 • Säkerställa tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen

Länsstyrelser

Åtgärder för att stärka företagens likviditet

 • Tidigarelägga utbetalning av företagsstöd
 • Korta ner betalningstider till leverantörer
 • Ge anstånd/förlänga betalningstider på avgifter inom tillstånd och tillsyn samt återbetalning om ett ärende dras tillbaka
 • Generös hållning till leverantören vid inställda konferenser, föredrag, resor etc, exempelvis genom att dela på faktiska kostnader

Åtgärder för att frigöra tid hos företagen

 • Prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden
 • Ta upp en dialog om pågående tillstånds- och tillsynsärenden (Vill företaget pausa eller avbryta?)
 • Förlänga tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där så är möjligt
 • Skjuta på tillsynsbesök som inte är kritiska
 • Säkerställa tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen

För ytterligare information:
Svenskt Näringslivs presstjänst: 08-553 430 01