Nedgången i ekonomin kräver fortsatt hög krisberedskap

PRESSMEDDELANDE Publicerad

PRESSMEDDELANDE Snabbheten i den ekonomiska nedgången är unik. Tillväxtfallet i svensk ekonomi för andra kvartalet i år kommer att uppgå till nästan 12 procent. Ingen variabel i Svenskt Näringslivs företagarpanel för något kvartal under finanskrisen uppvisade så stora fall som under andra kvartalet 2020. Det visar Svenskt Näringslivs nya ekonomiska bedömning för 2020-2021.

– Vår bedömning i nuläget är att ekonomin krymper med 6,1 procent innevarande år och att tillväxten vänder upp till 3,4 procent 2021, säger Svenskt Näringslivs chefekonom Bettina Kashefi.

– Många företag kämpar fortfarande med vikande försäljning och omsättningstapp. För att snabbt kunna återstarta Sverige och undvika onödig utslagning av företag och jobb är det viktigt med fortsatt hög krisberedskap. Vissa stöd såsom omställningsstödet och de nedsatta arbetsgivaravgifterna behöver förlängas, säger Bettina Kashefi.

Arbetslösheten stiger snabbt till 9,7 procent för 2020 och till 10,4 procent 2021 (årsgenomsnitt). Som mest toppar arbetslösheten på 12 procent innan den sjunker tillbaka något under 2021.

– Läget på arbetsmarknaden är alarmerande. Tuffast blir det för de som står långt från arbetsmarknaden såsom ungdomar och utrikes födda, där vi riskerar att många fler fastnar i långtidsarbetslöshet, säger Bettina Kashefi.

Förtroendeindikatorer i stora delar av världen har på senare tid vänt upp från mycket låga nivåer. Världens länder håller på att långsamt öppna upp efter nedstängningar. I den ekonomiska bedömningen ligger också antagandet att eventuellt nya virusutbrott blir begränsade och att länder har hunnit bygga upp en beredskap.  Data som kommer in tyder på att vi kan ha det värsta bakom oss.

– Osäkerheten är fortsatt mycket stor och riskerna ligger på nedåtsidan. Att vi tycks kunna undvika de allra värsta ekonomiska scenarierna beror till stor del på de krisåtgärder som regering och riksdag beslutat om, säger Bettina Kashefi.

För ytterligare information:
Svenskt Näringslivs presstjänst: 08-553 430 01