Ny modell för ökad flexibilitet och trygghet i arbetslivet

PRESSMEDDELANDE Publicerad

Sverige behöver modernisera reglerna för anställning och kompetensutveckling. Svenskt Näringsliv föreslår en ny modell som ökar både företagens flexibilitet och medarbetarnas trygghet.

Lagen om anställningsskydd är en kvarleva från 1970-talets politiska ingrepp i partsmodellen. I dagens värld med stark internationell konkurrens och snabb teknikutveckling har Las blivit ett hinder för jobb och tillväxt.

– Nu behövs en genomgripande reform. Utgångspunkten måste vara att verklig trygghet i dagens arbetsliv ligger i individens kompetens och företagens möjligheter att anställa, säger Peter Jeppsson, vice VD i Svenskt Näringsliv.

Den modell som Svenskt Näringsliv föreslår har fem delar:

1. Ett reformerat anställningsskydd med ökade möjligheter för arbetsgivare att bemanna utifrån företagets verksamhet och vardag.

2. Bättre förutsättningar för kompetensutveckling med ökade incitament för företagen att investera i medarbetarnas kompetens.

3. Ännu effektivare omställningsförsäkringar som hjälper de som blivit uppsagda att hitta nya jobb.

4. En specialiserad arbetsförmedling med fokus på myndighetsutövning och effektivitet. Privata aktörer får ett större ansvar för stöd och matchning.

5. En arbetslöshetsförsäkring som omfattar fler och ger bättre skydd.

– Vi vill komma överens med de fackliga organisationerna om lösningar som ökar både flexibiliteten och tryggheten i arbetslivet. Vårt mål är att göra det lättare både att anställa och att få ett jobb.

– Om inte vi parter klarar att tillsammans modernisera regelverket så måste politiken ta sitt ansvar och genomföra de förändringar som krävs, säger Peter Jeppsson.