Pressinbjudan: En ny modell för ökad flexibilitet och trygghet i arbetslivet

PRESSINBJUDAN Publicerad

Svenskt Näringsliv presenterar vid en pressträff i morgon torsdag 21 februari ett förslag till ny modell för ökad flexibilitet och trygghet i arbetslivet.

Att arbetsrätten ska moderniseras är en av punkterna i januariöverenskommelsen mellan S, C, L och MP. Enligt överenskommelsen ska en utredning se över hur det kan ske. Men om arbetsmarknadens parter enas om en lösning ska regeringen lägga fram ett förslag i linje med vad parterna enats om. 

Den modell som Svenskt Näringsliv föreslår innebär bland annat ökade satsningar på fortbildning och effektivare stöd vid arbetslöshet. Samtidigt ska arbetsgivare ha större utrymme att bemanna utifrån företagets verksamhet och vardag. 

Förslaget presenteras av Peter Jeppsson, vice VD i Svenskt Näringsliv. 

Tid: Torsdagen den 21 februari kl 10.00.

Plats: Näringslivets hus, lokal Gotland (plan 7), Storgatan 19, Stockholm.

För anmälan till pressträffen, kontakta Svenskt Näringslivs pressjour tfn 08-553 430 01.