LogoLogo
LogoLogo
PRESSMEDDELANDE18 september 2019

Regeringen måste vässa politiken för att möta ökande arbetslöshet

– Den senaste statistiken visar att regeringens prognos för arbetslösheten redan är överspelad. Fyra månader i rad har den svenska arbetslösheten legat klart över snittet i EU. Nu måste regeringen vässa sin politik för att möta trendbrottet på arbetsmarknaden. Det säger Svenskt Näringslivs chefekonom Bettina Kashefi i en kommentar till regeringens budget.

– Vi lämnar en lång högkonjunktur med en hög arbetslöshet. De som inte kommit in på arbetsmarknaden riskerar att permanent stängas ute. Vi vet från tidigare avmattningar att de som drabbas först är de som har den svagaste förankringen på arbetsmarknaden. Utrikes födda och lågutbildade har redan en hög arbetslöshet. De riskerar att möta en ännu svårare situation framöver.

– Nu behövs snabba strukturreformer på arbetsmarknaden. Länder som Tyskland och Storbritannien har låg arbetslöshet just tack vare tidigare reformer. Nu har detta arbete inletts i Sverige, men mycket återstår. Man bör också avstå från alla åtgärder som kan leda till färre arbetade timmar i ekonomin. Viktiga åtgärder som borde prioriteras är bättre genomströmning och högre kvalitet i utbildningssystemet. Det behövs även reformer som gör det lönsamt att gå från bidrag till jobb.

Regeringen har gett upp sitt eget mål om EUs lägsta arbetslöshet till år 2020 utan att ersätta det med något annat. Om Sverige hade nått målet skulle 330 000 fler människor haft jobb.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist