Svenskt Näringsliv, LO och PTK startar informationsbolag

PRESSMEDDELANDE Publicerad

Svenskt Näringsliv, LO och PTK enades i somras om att bilda ett bolag som ska stå för informationen om de kollektivavtalade pensions- och försäkringsavtalen. Genom det nybildade bolaget kommer parterna att stärka, förenkla och effektivisera informationen. 

Parterna har enats om att utse Niklas Hjert till vd och Christer Ågren till ordförande.

– Genom att bilda det här bolaget visar parterna att man vill fortsätta att utveckla de kollektivavtalade försäkringarna. Jag ser fram emot att få vara med och bygga upp en ny verksamhet där vi bygger vidare på parternas verksamhet och utvecklar informationen för att göra försäkringarna begripligare, säger Niklas Hjert.

Niklas Hjert är idag förhandlingschef på Unionen och ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp. Han tillträder som vd den 1 oktober.

Christer Ågren har varit vice vd i Svenskt Näringsliv med ansvar för arbetsmarknads- och arbetsgivarfrågor. Han har även arbetat som personaldirektör i ett antal storföretag och är väl insatt i de kollektivavtal som Svenskt Näringsliv, LO och PTK har om försäkringar och pensioner. 

Tillsammans med bolagets styrelse kommer vd och ordförande att säkerställa att informationsbolaget är driftklart senast den 1 januari 2021.