Rapporter

Sök bland Svenskt näringslivs alla rapporter.

Visar 61 - 80 av 497
RAPPORTPublicerad: Företagsamheten 2019 Stockholms län
RAPPORTPublicerad: Företagsamheten 2019 Kronobergs län
RAPPORTPublicerad: Företagsamheten 2019 Skåne län
RAPPORTPublicerad: Företagsamheten 2019 Uppsala län
RAPPORTPublicerad: Företagsamheten 2019 Värmlands län
RAPPORTPublicerad: Företagsamheten 2019 Västmanlands län
RAPPORTPublicerad: Företagsamheten 2019 Sverige
RAPPORTPublicerad: EU-beslut år 2014-2018
RAPPORTPublicerad: Immaterialrätt – att ta hand om innovationer
RAPPORTPublicerad: Myndigheten som hjälper företagare att göra rätt – guide för lokalt företagsklimat

Myndigheten som hjälper företagare att göra rätt – guide för lokalt företagsklimat

Genom att arbeta främjande i myndighetsutövningen kan kommunen både öka regelefterlevnaden och förbättra företagsklimatet. I den här guiden tittar vi närmare på kommunen kan utveckla sin tillstånds- och tillsynsverksamhet, digitalisera och bygga förtroende hos företagen.