Kartläggning av underliggande orsaker till Migrationsverkets långa handläggningstider avseende arbetstillstånd

RAPPORT Publicerad

Nästan hälften av alla personer som väntade på att få sitt arbetstillstånd godkänt i mars månad 2015 hade väntat längre än åtta månader, och för var tionde person hade processen pågått sedan mer än 18 månader tillbaka. Det framgår av Migrationsverkets egen statistik som redovisas i rapporten. Vidare analyseras orsakerna till de långa handläggningstiderna och presenteras konkreta förslag till åtgärder för att få ner väntetiderna till en rimlig nivå.

Författare