Lokalt företagsklimat Ranking 2016

RAPPORT Publicerad
Lokalt_foretagsklimat_Ranking_2016.pdf

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2016 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under perioden januari-april 2016 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC.

2016 års ranking toppas återigen av Solna, följt av Sollentuna och Nacka. Vännäs i Västerbotten går upp 107 placeringar och blir årets klättrare. Mindre positivt är att flera storstäder får en sämre rankingplacering i 2016 års ranking jämfört med föregående år. På hemsidan www.foretagsklimat.se visas hela rankinglistan, både totalt och för de olika delfaktorerna över tid.

Författare