Rektorns roll för en förbättrad skola och undervisning

RAPPORT Publicerad
Rektorns_roll_webb.pdf.

Ett tydligt ledarskap är en grundläggande förutsättning för bättre skolresultat. Men dagens skolsystem innehåller för många hinder för ett sådant ledarskap. Därmed hotas vår välståndsutveckling. Det är utgångspunkten för denna rapport från Näringslivets forskningsberedning.

Näringslivets forskningsberedning har i år haft följande ledamöter: Håkan Mogren, tidigare vd för Astra (ordförande), Leif Östling (tidigare vd på Scania), Karin Markides (professor, tidigare rektor på Chalmers), Maria Strömme (professor i nanoteknologi och vice preses i IVA), Jan-Olof Jacke (vd Astra Zeneca Sverige) och Johan Söderström (vd ABB Sverige). Tidigare redaktören Mats Bergstrand har varit beredningens huvudsekreterare. Till gruppen har Pontus Braunerhjelm, professor och forskningsledare vid Entreprenörskapsforum, knutits som sakkunnig.

Beredningens arbete har finansierats av Svenskt Näringsliv. Men forskningsberedningen har arbetat fristående och ledamöterna står själva för rapporten och dess innehåll.

Ett viktigt syfte med rapporten är att erfarenheter från näringslivet av ledarskap ska kunna komma till nytta även inom skolväsendet. Vår förhoppning är att rapporten ska väcka debatt och mana till handling i en av Sveriges viktigaste framtidsfrågor.