Rapport21 september 2016

Utländsk spetskompetens – en nyckelfråga för Sverige – Förslag på vissa förändringar av de svenska expertskattereglerna

Hur ska Sverige kunna attrahera utländska forskare och nyckelpersoner? Den internationella konkurrensen är hård när svenska företag tävlar om att få spetskompetens till Sverige. Här spelar skattereglerna en viktig roll. Högskatteländer ger skattelättnader.

Hur står sig de svenska reglerna i konkurrensen? Jämfört med Danmark är de svenska reglerna inte alls konkurrenskraftiga. Detta tydliggörs exempelvis genom att Danmark har flera forskare med skattelättnader än det totala antalet utländska experter med skattelättnader i Sverige.

Mot denna bakgrund har Svenskt Näringsliv gett Anders Lilja, skattejurist på Svalner Skatt & Transaktion och med tidigare erfarenheter från bland annat Skatterättsnämnden och Forskarskattenämnden, i uppdrag att ta fram en rapport i ämnet – en rapport som visar hur Sverige ska kunna få konkurrenskraftiga skatteregler på det här området. De motsvarande danska reglerna har därvid fått fungera som förebild. Till sin hjälp har Anders haft Lennart Tottie, som nyligen avslutat sin yrkesverksamhet med en lång erfarenhet som handläggare med administrativt och övergripande ansvar i Skatterättsnämnden och Forskarskattenämnden. Det är detta arbete som utmynnat i den rapport som här presenteras.

Skriven avAnders Lilja
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist