Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
Rapport5 september 2014

Vad kan forskningen säga om utbildningsresultat och lärarlöner?

Bra lärare är viktigare än fler lärare för att höja skolresultaten

Erik Lakomaa, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, har på uppdrag av Svenskt Näringsliv sammanställt vad forskningen säger om utbildningsresultat i skolan och lärarlöner. Enligt den så kallade PISA-mätningen har de svenska utbildningsresultaten fallit under en längre tid. Vilka slutsatser går generellt att dra kring utbildningsresultaten? Vilken betydelse har lärarna, skolan eller andra mer övergripande systemeffekter? Vilken roll spelar lärarnas löner och hur ser de svenska lärarlönerna ut jämfört med lärarlönerna i andra länder?

Överlag konstateras i rapporten att skolforskningen tillmäter läraren en väldigt stor betydelse för utbildningsresultaten. En internationell jämförelse visar också att Sverige urskiljer sig från många andra länder genom att ha fler men sämre betalda lärare. Lönespridningen är också väldigt låg bland de svenska lärarna, vilket medför sämre möjligheter att göra karriär. De länder som presterar bra i PISA har ofta större klasser än Sverige och högre topplöner för de bästa lärarna. En annan slutsats i rapporten är att forskningen överlag finner positiva utbildningseffekter av konkurrens mellan olika skolor.

Rapporten är den andra av fem som släppts inom ramen för projektet Värde i välfärden. Den första rapporten, som publicerades i juni, analyserar den bredare frågan om hur välfärden bättre kan organiseras. Den aktuella rapporten avgränsas till skolans område. Det övergripande syftet med projektet Värde i välfärden är att belysa hur vi bättre kan använda våra skattemedel för att uppnå mer värde för brukare, patienter och elever.

Mikael Witterblad, projektledare för Värde i välfärden

Skriven avErik Lakomaa
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist