Avdrag för klimatkompensation genom borttagande av utsläppsrätter

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2016/01209/S1


Svenskt Näringslivs diarienummer

65/2016