Avgifter hos Finansinspektionen 

REMISS Publicerad

Svenskt Näringsliv avstår från att yttra sig.

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansinspektionen 


Externt diarienummer

19-4452


Svenskt Näringslivs diarienummer

37/2019