Betänkandet Beskattning av incitamentsprogram (SOU 2016:23)

REMISS Publicerad

– såvitt avser förslagen om kvalificerade personaloptioner, höjd schablonintäkt för avsättning till periodiseringsfonder, vissa skatteförfarandefrågor och skyldighet att betala socialavgifter för före detta anställda

 

Ladda ner

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2016/01042/S1


Svenskt Näringslivs diarienummer

77/2016