Betänkandet Energiskatt på el – En översyn av det nuvarande systemet (SOU 2015:87

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2015/04727/S2


Svenskt Näringslivs diarienummer

196/2015