Betänkandet Fastighetstaxering av anläggningar för el- och värmeproduktion (SOU 2016:31)

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2016/01520/S1


Svenskt Näringslivs diarienummer

99/2016