Betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82)

REMISS Publicerad 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Justitiedepartementet


Externt diarienummer

Ju2018/05292/L4


Svenskt Näringslivs diarienummer

200/2018