Betänkandet Konstnär - oavsett villkor? (SOU 2018:23)

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Kulturdepartementet


Externt diarienummer

KU2018/077773/KO


Svenskt Näringslivs diarienummer

154/2018