Betänkandet Polis i framtiden - polisutbildningen som högskoleutbildning (SOU 2016:39)

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Justitiedepartementet


Externt diarienummer

Ju2016/04240/PO


Svenskt Näringslivs diarienummer

153/2016