Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5)

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Socialdepartementet


Externt diarienummer

S2017/00606/SF


Svenskt Näringslivs diarienummer

64/2017