Digifysiskt vårdval – Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet (SOU 2019:42)

REMISS Publicerad 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Socialdepartementet


Externt diarienummer

S2019/04058/FS


Svenskt Näringslivs diarienummer

168/2019