EU-kommissionens bolagsrättspaket

REMISS Publicerad

Förslag till direktiv om användningen av digital teknik respektive om gränsöverskridande rörlighet

 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Justitiedepartementet


Externt diarienummer

Ju2017/07943/L1


Svenskt Näringslivs diarienummer

82/2018