LogoLogo
LogoLogo

Företagsjuridik

Senaste artiklarna

REMISSVAR — 16 november 2020

Remiss av promemorian Förslag till förordning om tillfälligt förbud mot servering av alkohol

NYHET — 12 november 2020

Så får vi stopp på snedvriden konkurrens från det offentliga 

Osund konkurrens från den offentliga sektorn är ett vanligt och växande problem. I en rapport föreslår Svenskt Näringsliv preciseringar av lagstiftningen. ”Det är inte schyst, de tar maten ur munnen på oss”, säger företagaren Morgan Carlsson.
NYHET — 21 oktober 2020

Lagrådet avstyrker förslaget om en stark konkurrensmyndighet

Svenskt Näringsliv anser att det är viktigt med en effektiv och stark konkurrensmyndighet. ”Nuvarande ordning leder till mycket utdragna processer”, säger Göran Grén, avdelningschef för Företagsjuridik. 
REMISSVAR — 12 oktober 2020

European Commission's Roadmap on sustainable corporate governance

REMISSVAR — 14 augusti 2020

Avgifter hos Finansinspektionen

REMISSVAR — 28 maj 2020

Remiss: Promemorian Ändrad tillsyn i fråga om datarapporteringstjänster och referensvärden samt ändrade krav på insiderförteckningar

REMISSVAR — 22 april 2020

Fler tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

NYHET — 23 mars 2020

Regeringen går på Svenskt Näringslivs linje om bolagsstämmor

Regeringen föreslår tillfälliga bestämmelser för att minimera antalet deltagare som närvarar personligen på bolagsstämmor. Det framgår av ett utkast till lagrådsremiss som regeringen skickat på snabbremiss. Förslaget välkomnas av Svenskt Näringsliv.
NYHET — 18 mars 2020

Antalet fysiskt närvarande på bolagsstämmor bör minimeras

Svenskt Näringsliv har skickat en begäran till Justitiedepartementet om en tillfällig lagändring för att minimera antalet fysiskt närvarande deltagare på bolagsstämmor. Detta för att minska smittspridningen av coronaviruset och skydda personer i riskgrupper.
REMISSVAR — 22 januari 2020

Remiss av utkast till lagrådsremiss Skärpta straff för de allvarligaste formerna av immaterialrättsintrång

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist