REMISSVAR22 april 2020

Fler tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

MOTTAGARE
Justitiedepartementet
Externt diarienummer
-

Med nedanstående invändningar tillstyrker Svenskt Näringsliv förslagen i utkastet till lagrådsremiss.
Svenskt Näringsliv avstyrker förslaget att aktieägare ska ges rätt att begära att beslut i ett ärende ska skjutas upp till en fortsatt stämma när stämman hålls med enbart poströstning (förslagets 23 §). I vart fall bör rätten inte gälla alla ärenden i förslaget till dagordning, utan begränsas till de tre ärenden där denna möjlighet finns i dag, nämligen om fastställelse av resultat- och balansräkningarna, om resultatdisposition och om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD:n. Svenskt Näringsliv anser det angeläget att lagändringarna genomförs snarast, helst med tidigare ikraftträdande än den 1 juni 2020.

Ansvarig handläggareGöran GrénJohan BritzAnne Wigart
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist