Rapport10 september 2021

Handbok om IPCEI

Svenskt Näringslivs handbok om deltagande i ett IPCEI - Important Projects of Common European Interest (på svenska: viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse). Handboken innehåller bland annat tydliga beskrivningar av hur processen ser ut, vilka krav som ställs på företagen och vad ett företag bör tänka på innan det går in i ansökningsprocessen. 

Första delen av handboken ger en översiktlig beskrivning av målsättningarna med IPCEI:s, listar de krav som projekt måste uppfylla för att kunna få stöd och diskuterar sektorer för framtida IPCEI:s. Andra delen beskriver IPCEI-ansökningsprocessen från start till mål och ger konkret vägledning till svenska företag som planerar eller redan söker stöd för ett IPCEI.

Investeringsstöd för IPCEI:s är till för att möjliggöra storskaliga gemensamma investeringsprojekt av europeiskt intresse. Projekten ska samla kunskap, expertis, finansiella medel och aktörer i hela EU för att hantera viktiga marknadsmisslyckanden, systemfel och samhällsutmaningar som inte kan åtgärdas på annat sätt.

Titta på seminariet där handboken om IPCEI lanserades i efterhand.
Skriven avCopenhagen Economics
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist