EU:s statsstödsregler

EU:s statsstödsregler begränsar medlemsstaternas möjlighet att gynna sina egna företag. Utan dessa regler skulle en rättvis och jämlik konkurrens på den inre marknaden inte vara möjlig. Samtidigt medger reglerna att det offentliga agerar när marknaden inte når ända fram, t ex för att stödja klimatåtgärder och forskningsinsatser. Sammantaget betalar EU:s medlemsstater ut över 100 miljarder Euro årligen i statligt stöd.

VÅRA SENASTE WEBBINARIER

Kontaktpersoner

Stefan Sagebro

Senaste artiklarna

REMISSVAR — 2 juni 2023

Remiss av Betänkande av postfinansieringsutredningen SOU 2023:4

NYHET — 24 maj 2023

Svenskt Näringsliv deltog på EU-möte i Åre om statsstöd

Representanter från EU:s medlemsstater träffades i Åre för att diskutera statsstöd. Med på mötet var också Svenskt Näringslivs expert i statsstödsfrågor Stefan Sagebro, som fick möjlighet att bland annat ge sin syn på behovet av förändrade regler när det gäller statsstöd till mindre flygplatser.
REMISSVAR — 4 maj 2023

Remiss av förslag till förordning om netto-nollindustrin – Net Zero Industry Act

REMISSVAR — 15 mars 2023

Remiss av promemorian Ändrade transparensregler inom energibeskattningen

SKRIVELSE — 7 februari 2023

Angående EU-kommissionens utkast till nytt tillfälligt kris- och omställningsramverk för statligt stöd

SKRIVELSE — 31 januari 2023

Angående föreslagna ändringar av EU:s statsstödsregler EU-kommissionens

RAPPORT — 13 september 2022

Samråd gällande ändringar av GBER som främjar den gröna och digitala omställningen

SKRIVELSE — 4 juli 2022

Kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse (de minimis):

NYHET — 8 juni 2022

IPCEI – mycket snack och långsam verkstad

Ett av de mest framträdande instrumenten inom EU:s industripolitik förkortas IPCEI. Svenskt Näringslivs expert på konkurrens- och statsstödsfrågor, Stefan Sagebro, skriver om vad som händer just nu på området.
REMISSVAR — 7 april 2022

Utkast till förordning om halvledarakten

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist