EU:s statsstödsregler

EU:s statsstödsregler begränsar medlemsstaternas möjlighet att gynna sina egna företag. Utan dessa regler skulle en rättvis och jämlik konkurrens på den inre marknaden inte vara möjlig. Samtidigt medger reglerna att det offentliga agerar när marknaden inte når ända fram, t ex för att stödja klimatåtgärder och forskningsinsatser. Sammantaget betalar EU:s medlemsstater ut över 100 miljarder Euro årligen i statligt stöd. 

Kontaktpersoner

Stefan Sagebro

Senaste artiklarna

RAPPORT — 13 september 2022

Samråd gällande ändringar av GBER som främjar den gröna och digitala omställningen

SKRIVELSE — 4 juli 2022

Kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse (de minimis):

NYHET — 8 juni 2022

IPCEI – mycket snack och långsam verkstad

Ett av de mest framträdande instrumenten inom EU:s industripolitik förkortas IPCEI. Svenskt Näringslivs expert på konkurrens- och statsstödsfrågor, Stefan Sagebro, skriver om vad som händer just nu på området.
REMISSVAR — 7 april 2022

Utkast till förordning om halvledarakten

NYHET — 21 december 2021

Uppdaterade EU-regler för stöd till klimat-, energi- och miljöinvesteringar

EU-kommissionen har publicerat nya uppdaterade statsstödsregler som styr medlemsstaternas möjligheter att medfinansiera investeringar på klimat-, energi- och miljöområdet. Det här är viktiga regelverk, både för möjligheten att uppfylla klimatmålen, men också för att se till att det inte sker på bekostnad av en väl fungerande konkurrens, skriver Stefan Sagebro, expert på konkurrens- och statsstödsfrågor.
REMISSVAR — 16 december 2021

Remiss av promemorian Ändrade transparensregler inom energibeskattningen

NYHET — 3 december 2021

Svenskt Näringslivs synpunkter på föreslagna ändringar av det allmänna gruppundantaget för statsstöd (GBER)

De föreslagna ändringarna av det allmänna gruppundantaget (GBER), vars syfte är att främja den gröna och digitala omställningen, är omfattande och dess betydelse stor.
SKRIVELSE — 3 december 2021

Svenskt Näringslivs synpunkter på föreslagna ändringar av det allmänna gruppundantaget för statsstöd (GBER) som främjar den gröna och digitala omställningen

NYHET — 22 november 2021

EU:s konkurrenspolitik står sig stark

En stark och effektiv konkurrens ger de bästa grundförutsättningarna för att skapa tillväxt och möta utmaningarna i den gröna och digitala omställningen, konstaterar EU-kommissionen. Ett välkommet besked, men det finns orosmoln, skriver Stefan Sagebro, expert på konkurrensfrågor.
NYHET — 4 november 2021

Gemensamt brev till von der Leyen och Vestager om aktuella konkurrensfrågor

Håll politiken borta från fusionskontroll och begränsa användningen av statliga subventioner. IPCEI-instrumentets tillämpningsområde bör inte utvidgas till att omfatta kostnader i samband med massproduktion eller till att säkerställa europeisk produktion.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist