NYHET24 maj 2023

Svenskt Näringsliv deltog på EU-möte i Åre om statsstöd

Den 16-17 maj träffades representanter från EU:s medlemsstater i Åre för att diskutera statsstöd. Med på mötet var också Svenskt Näringslivs expert i statsstödsfrågor Stefan Sagebro, som också fick möjlighet att bland annat ge sin syn på behovet av förändrade regler när det gäller statsstöd till mindre flygplatser.

Christian Berger, ämnesråd på Klimat- och näringslivsdepartementet och Stefan Sagebro.

Som en del i det svenska EU-ordförandeskapet bjöds representanter från EU:s arbetsgrupp för statsstöd in till ett möte i Åre. Mötet dominerades av en genomgång av statsstödsregelverket och vad som är på gång i termer av revidering av reglerna, rättsliga tolkningar av regelverket samt utbyten mellan medlemsstaterna i hur man avser implementera de nya reglerna mot utländska subventioner.

Utöver deltagare från arbetsgruppen deltog också lokala företrädare från kommunen, regionen och en representant för en sameförening. Från Svenskt Näringsliv deltog Stefan Sagebro.

– Tillsammans beskrev vi allmänt utmaningarna med att bo och verka i glesbygd. Mitt fokus var att beskriva de speciella förutsättningar som finns att bedriva näringsverksamhet i glesbygd, inte minst vad gäller infrastruktur och transporter. Fungerande transporter är nödvändiga för kundmöten, kompetensförsörjning och för att kunna exportera produkter. Med tanke på att mötet ägde rum i Åre var vikten av transporter för besöksnäringen också en naturlig ingång, säger han.

Svenskt Näringsliv vill se förändrade regler kring statsstöd till flygplatser

Ett exempel på infrastruktur som Stefan Sagebro lyfte fram var Scandinavian Mountains Airport i Sälen. Flygplatsen möjliggjordes genom ett investeringsstöd från staten, men drivs sedan starten av det lokala näringslivet.

– Det är ovanligt med nya flygplatser i glesbygd och detta är ett bra exempel på hur det kan möjliggöras. För den här flygplatsens del var det helt avgörande att staten gick in och stöttade i det initiala skedet, men därefter är det ägarnas uppgift att driva verksamheten i vått och torrt, fortsätter han.

Med de gällande statsstödbestämmelserna har det offentliga möjlighet att ge ekonomiskt stöd till en flygplats med upp till 200 000 passagerare per år. Har man fler passagerare än så är det betydligt mer osäkert att få driftsstöd.

– Vi vet både av svensk erfarenhet, men också av EU-kommissionens egna undersökningar, att om man har under 400 000 – 500 000 passagerare per år är det svårt att täcka de fasta kostnaderna. Därför är det viktigt att se över statsstödsreglerna för att möjliggöra att viktiga flygplatser i glesbygd kan finnas kvar.

EU-kommissionen håller för närvarande på att se över regelverket för att öka möjligheterna till statsstöd för flygplatser.

– Det är välkommet att kommissionen tittar på detta. Nu är det upp till medlemsstaterna att yttra sig kring frågan. Den svenska regeringen har ännu inte kommit med sitt yttrande, men från Svenskt Näringsliv har vi skrivit ett remissvar till regeringen om hur vi ser på behovet av mindre flygplatser för det svenska näringslivet i hela landet, avslutar Stefan Sagebro.

EU:s statsstödsreglerEU
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist