NYHET23 mars 2020

Regeringen går på Svenskt Näringslivs linje om bolagsstämmor

Regeringen föreslår tillfälliga bestämmelser för att minimera antalet deltagare som närvarar personligen på bolagsstämmor. Det framgår av ett utkast till lagrådsremiss som regeringen skickat på snabbremiss. Förslaget välkomnas av Svenskt Näringsliv, som redan i förra veckan begärde en tillfällig lagändring för att vid bolagsstämmor minska smittspridningen av coronaviruset och skydda personer i riskgrupper.

Foto: Jessica Gow/TT
Anne Wigart
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Den 18 mars skickade Svenskt Näringsliv en begäran till Justitiedepartementet om en tillfällig ändring av aktiebolagslagen för att minimera antalet fysiskt närvarande deltagare på bolagsstämmor.

Regeringen hörsammar nu Svenskt Näringslivs begäran och har i sitt utkast till lagrådsremiss förslag motsvarande de som Svenskt Näringsliv begärt samt utökade förslag, som omfattar inte bara aktiebolag, utan också ekonomiska föreningar med flera.

– Det är mycket bra att regeringen så skyndsamt uppmärksammat vårt förslag och nu vill föreslå behövliga lagändringar, säger Anne Wigart, jurist på Svenskt Näringsliv.

– Vi ser gärna att förslaget skärps så att styrelserna får en rätt att besluta att poströstning ska användas av de aktieägare som önskar rösta för sina aktier. Då skulle stämmorna kunna äga rum utan fysiskt deltagande, fortsätter hon.

Bakgrunden är att aktieägare enligt aktiebolagslagen alltid måste ha möjlighet att delta i stämmolokalen. Lagen tillåter inte att aktiebolag samlar in fullmakter eller ordnar en poströstningsmöjlighet om inte bolaget har bestämmelser om det i sin bolagsordning. Det är dock mycket få bolag som har det.

– Med den föreslagna nya lagen ges bolagen, även utan stöd i bolagsordningen, möjlighet att själva erbjuda sina aktieägare en möjlighet att utse ett av bolaget anvisat ombud som åtar sig att företräda de aktieägare som så önskar eller erbjuda aktieägare en möjlighet att avge förhandsröster (poströstning), förklarar Anne Wigart.

För ekonomiska föreningar föreslås tillfälliga undantag från de regler som begränsar möjligheten till poströstning vid föreningsstämman, vem som får anlitas som ombud och antalet medlemmar som ett ombud får företräda. Allt för att stämmorna ska kunna genomföras så att risken för spridning av coronaviruset minimeras.

Tanken är att beslut om lagändringen ska fattas av riksdagen den 30 mars och att den tillfälliga lagen ska börja gälla den 15 april.

– Det är angeläget att den nya lagen beslutas och träder i kraft så snart som möjligt, då bolagsstämmosäsongen redan har inletts, säger Anne Wigart.

Bolags- och börsrättFöretagsjuridik
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist