NYHET18 mars 2020

Antalet fysiskt närvarande på bolagsstämmor bör minimeras

Svenskt Näringsliv har skickat en begäran till Justitiedepartementet om en tillfällig lagändring för att minimera antalet fysiskt närvarande deltagare på bolagsstämmor. Detta för att minska smittspridningen av coronaviruset och skydda personer i riskgrupper.

Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Enligt aktiebolagslagen måste aktieägare alltid ha möjlighet att delta i stämmolokalen. Lagen tillåter inte att aktiebolag samlar in fullmakter eller ordnar en poströstningsmöjlighet om inte bolaget har bestämmelser om det i sin bolagsordning. Det är dock mycket få bolag som har det.

Svenskt Näringsliv har därför skickat en hemställan (se nedan) till Justitiedepartementet om en tillfällig ändring av aktiebolagslagen.

– Vi vill att bolag, även utan stöd i bolagsordningen, ska ges möjlighet att själva erbjuda sina aktieägare en möjlighet att utse ett av bolaget anvisat ombud som åtar sig att företräda de aktieägare som så önskar eller erbjuda aktieägare en möjlighet att avge förhandsröster (poströstning), säger Anne Wigart, jurist på Svenskt Näringsliv.

Syftet att är minimera antalet aktieägare som fysiskt behöver närvara på en bolagstämma för att minska smittorisken.

I hemställan anges att lagändringen i vart fall bör omfatta alla börsbolag och andra publika aktiebolag, som är de som erfarenhetsmässigt har flest deltagare på bolagsstämmorna.

– Det är angeläget att lagändringen beslutas och träder i kraft så snart som möjligt, då bolagsstämmosäsongen redan har inletts, säger Anne Wigart.

Corona och covid-19Bolags- och börsrättFöretagsjuridik
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist