Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
REMISSVAR19 december 2019

FI föreslår ökade kapitalkrav för banklån till kommersiella fastigheter

MOTTAGARE
Finansinspektionen
Externt diarienummer
19-14171

Svenskt Näringsliv har givits möjlighet att yttra sig över Finansinspektionens remisspromemoria där ökade kapitalkrav för banklån till kommersiella fastigheter föreslås. Även om Svenskt Näringsliv anser att det finns anledning att se över de interna modeller som idag används i storbankerna, eftersom de sannolikt leder till en alltför stor koncentration av företagsutlåningen till fastighetsföretag, avstyrker vi förslaget. Det finns en betydande risk att ökade kapitalkrav påverkar den generella företagsutlåningen negativt, vilket skulle innebära att de företag som redan upplever svårigheter drabbas ytterligare.

Ansvarig handläggareBettina KashefiJohan Kreicbergs
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist