Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet - ny EU-lagstiftning och en översyn av det svenska systemet (SOU 2014:47)

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Justitiedepartementet


Gemensamt remissvar

Svenskt Näringsliv - Landsorganisationen i Sverige LO


Externt diarienummer

Ju2014/4305/KO


Svenskt Näringslivs diarienummer

123/2014